Den 18. februar møttes to av representantene for stiftelsens jordbruksgruppe, Liv Birkeland og Ole Magne Omdal, for å drøfte ulike tiltak og diskutere satsnings-områder for 2021.

Det ble besluttet at følgende punkter skal utredes videre:

1) Vi ønsker å tilby veiledning for jordbruksstudenter i Ecuador, som i sin tur kan følge opp ulike prosjekter i stiftelsens regi. Vi fortsetter å samarbeide med lokale ressurser, bl.a. ved Universitetet i Riobamba. I tillegg kan Liv Birkeland og Øystein Sand, begge medlemmer av jordbruksgruppen, være aktuelle veiledere fra norsk side.

2) Vi ønsker å bygge videre på de forsøkene som er gjort tidligere med blant annet meitemark og drivhus. Konkret målsetting for 2021 kan være å lage avtaler om dyrking av 8 til 20 m2 hos 4 – 6 bønder.

3) Vi vil undersøke om det kan kjøpes et område med dyrkbar mark på 800 til

2000 m2. Det kan fungere som forsøksgård. Det er ønskelig at vår lokale samarbeidspartner RESCATE står som eier og driftsansvarlig.  Det kan være aktuelt å utlyse en stilling for et ektepar eller en familie som har kompetanse og kapasitet til systematisk dyrking, oppfølging og rapportering.

4) Liv Birkeland definerer 3 – 4 prosjektpakker for dyrking av grønnsaker. Det kan følge med frø, planter og en del utstyr gratis. I tillegg er det aktuelt med veiledning og kursing. Forpliktelser avtales med bonden som tilbys en slik pakkeløsning.