Gjennom våre kontakter i Bhutan får vi jevnlig informasjon om det som skjer i landet. Da corona-pandemien lammet landet sommeren 2020, tok stiftelsen Progreso ansvar for å koordinere støtte til funksjonshemmede som ble arbeidsledige, og mat til barnemunker som ikke fikk gå ut av klostrene.