Gro Holm Rypestøl og Solveig Kolaas ble høsten 2017 invitert av Bhutan Board for Certified Councelors (BBCC) til å holde hver sin undervisningsserie på en konferanse for landets 140 nysertifiserte skolerådgivere. Videre samarbeid med BBCC er ikke formalisert, men det er fortsatt mulighet for uformell kontakt med skoleansatte.