Mange bønder i området har liten eller ingen formell utdanning.  Stiftelsen Progreso tok initiativ til å et samarbeid med landbruksavdelingen knyttet til ESPOCH i Riobamba.  Universitetet utfører jordprøver og gir råd om jordforbedringstiltak.  Vi ser her sivilagronom Øystein Sand fra Norge, ledelsen for stiftelsen RESCATE og samarbeidspartnere ved universitetet.  Dette samarbeidet er noe helt nytt og en viktig kunnskapsoverføring i tillegg til formell høyere utdanning.  Det diskuteres nå om studenter ved ESPOCH kan besøke forsøksgårdene og foreta analyser som er til nytte for bøndene samtidig som det gir data til oppgaveskriving.