Gro Holm Rypestøl fikk i 2019 lansert en engelsk oversettelse av sin barnebok om den blinde gutten Bumpa. (Engelsk er undervisningsspråk fra skolestart i Bhutan). Gro planlegger ny tur til Bhutan der boka «Bumpa» vil bli fulgt opp ved besøk til mange flere skoler. Oppfølgingen innebærer inspirasjon til lesing, informasjon til elever og lærere om det å være funksjonshemmet. Det vil også gi mulighet for nye møter med skolerådgivere og lærere.