Musikeren Jigme Drukpa tok en master i Ethnomusicology i Bergen på slutten av 90-tallet. 2016-17 studerte han Musikk og Helse ved Ansgar Høyskole med tanke på å bruke kunnskapen i Bhutan. Musikkterapeut Anne Kippenes begynte høsten 2020 med ukentlig nettbasert veiledning av musikerne Jigme og Samten i Bhutan, og arbeidet med produksjon av barnesanger og regler fortsetter selv om de ikke kan treffes på grunn av pandemien.    

Helseuniversitetet i Bhutan støtter Annes planer om å forske på hvordan barnekultur kan brukes til å bedre kontakten mellom barn og voksne, for både friske barn og barn med funksjonsnedsettelser. Dette tror vi skal fremme bedre mental helse blant barn og unge på sikt.