Paro College of Education (PCE), lærerutdanningen for barnetrinnet i Bhutan, ønsker samarbeid om hvordan musikk kan brukes som en helsefremmende faktor i skolen. Det er etablert kontakt mellom PCE og Jigmes tidligere lærere Hege B. Beckmann og Bodil K. Nørsett. Hege har fått godkjent et abstrakt til en internasjonal konferanse i Bhutan som ble utsatt pga. corona-pandemien.  Bodil fikk nylig en ny henvendelse fra PCE, en bekreftelse på at samarbeid fortsatt ønskes.