I Bhutan er hjelpetilbudet for psykisk syke lite utbygd og det har vært jobbet lite med forebygging. Samtidig øker forekomsten av psykisk lidelse og selvmord blant unge. Mange lider pga. alkohol og vold i hjemmene. I 2017 gjennomførte Solveig Kolaas og Gro Holm Rypestøl en NORAD-støttet forundersøkelse i Bhutan: «Mental Health Promotion and Suicide Prevention among Adolescents in Bhutan», i samsvar med Bhutans eget satsingsområde.

Stiftelsen Progreso har prioritert å støtte forebyggende tiltak fremfor behandling av psykisk lidelse. Tiltakene vi har involvert oss i dreier seg om å støtte ungdom som sliter, enten de opplever håpløshet i hverdagen eller medfødt psykisk annerledeshet. Det jobbes med samarbeidspartnere innenfor skole, helseutdanning og musikk, som deler vårt engasjement, og er åpne for nye ideer og gode dialoger. Kontakten omfatter skolerådgivere og lærere som er nært på barn og unge og kjenner deres hverdag, men også rektorer og ledere for lærerutdanning.