Paro College of Education (Lærerutdanning for barnetrinnet) har ønsket samarbeid om ideer til spesialpedagogikk. To norske fagpersoner, med mye erfaring med International Child Development Program (ICDP) både fra Norge og Nepal, er klar til å starte samtaler rundt dette så snart Bhutan åpner seg igjen. ICDP ble presentert av Anne Kippenes på en stor konferanse om mental helse i 2019, og dette vekket interessen i Bhutan for å lære mer om programmet.