Det å være frisk og ha god helse er kanskje menneskets høyeste ønske. God helse gjør at man kan arbeide, drive fritidsaktiviteter og leve et normalt familieliv.

IMGP3031dsDessverre blir mange mennesker fra landsbyene i Andes-fjellene syke fordi basale forutsetninger ikke er til stede. Noe så enkelt som mangel på rent drikkevann kan gi alvorlige følger. Hygieniske forhold og kosthold er andre faktorer som påvirker helsen i stor grad.

Vi vet at mange tilstander kunne vært forhindret med svært enkle midler, og i Stiftelsen Progreso er hovedfokus derfor å forebygge utbredte sykdommer ved informasjon og veiledning. Sammen med vår lokale samarbeidspartner Rescate Ecuador har dette arbeidet så langt blitt utført ved oppsøkende virksomhet, der både større forsamlinger og enkeltpersoner har vært målgruppen. Mens voksne har fått saklig informasjon om eksempelvis hygiene og IMGP2991dsernæring, er det overfor barn benyttet pedagogiske virkemidler som drama, lek, dans og sang. I mange tilfeller har prosjektene skjedd i samarbeid og samråd med lokale skoler, der disse også har fått oppfølging i ettertid.Arbeidet har foregått både på det offisielle spanske språket og indianernes eget språk, quichua, noe som har vist seg å være viktig ettersom særlig en god del av den eldre befolkningen ikke forstår spansk.

Våren 2015 har Stiftelsen Progreso gjennomført en karteggingsundersøkelse for å analysere hvilke behov lokalbefolkningen har og hvilke sykdommer og tilstander som er mest utbredt i området. Vi har også forsøkt å finne ut mer om boforhold og hygieniske tilstander. Vi har samtidlig etablert en faggruppe som skal analysere resultatene av undersøkelsen og på det grunnlaget definere satsingsområder. Hoveddelen av arbeidet vil utføres av lokale helsearbeidere, mens fagpersoner fra Skandinavia som volontører kan utgjøre ressurspersoner i forhold til veiledning, inspirasjon og kvalitetssikring.

 

Vår faggruppe innen helse består av:

Alice pic

Alice Bogø. Sykepleier i 27 år, siste 7 år som fengselssykepleier. Interessen for reiser, levevis og boforhold i ulike land bragte henne til Ecuador som volontør i 2013, og Alice har siden arbeidet som frivillig i prosjekter tilknyttet Rescate Ecuador og Stiftelsen Progreso.

Kari pic

Kari Sundsli. Sykepleier og diakon, doktorgrad i Helsevitenskap. Klinisk sykepleier og faglig veileder innenfor både helse- og omsorgsektoren og i utdanning på høgskole og universitet. Kari er også styremedlem i Stiftelsen Progreso.