Et gammelt ordtak sier at det er bedre å lære en mann å fiske enn å gi ham en fisk som holder til den ene dagen.

Blant fjellindianerne i chimborazoregionen arbeider de lokale bøndene svært hardt, men lever likevel i fattigdom. Utbyttet er magert, og mange velger å følge strømmen av emigranter. Massiv utvandring til USA gjennom flere tiår har ført til at betydelige områder med tidligere dyrket mark nå ligger brakk. Samtidig har klimaendringer gjort situasjonen enda vanskeligere de siste årene, med stadig dårligere avlinger som resultat.

I den industrielle delen av verden har storbønder både nok økonomi og tilgang på kunnskap til å kunne endre produksjonsmetoder. Men en bonde som er helt avhengig av den lille avlingen han eller hun er vant til, er ikke villig til å eksperimentere og på den måten risikere å miste den gjennomsnittlige grøden.

IMGP3095downsizedVåre prosjekter har som formål at de lokale bøndene får utvide produksjonen og bedret avlingene sine. Ved at vi tar den økonomiske risikoen kan vi overtale dem til å teste ut nye jordbruksmetoder og dyrkingsalternativer. Vi kan også hjelpe dem med å investere i for eksempel jordforbedringsprodukter eller veksthus. I tillegg kan vi tilby veiledning og råd basert på moderne forskning og teknologi. Bedre avlinger kan både sikre deres egen arbeidsplass og skape nye, og gi grobunn for egne investeringer som kan øke matproduksjonen ytterligere. I tillegg motvirkes illegal utvandring, med alle personlige og sosiale problemene det medfører, fordi det kan gjøre de lokale bøndene i bedre stand til å tjene nok til et anstendig liv for dem selv og familiene deres.

IMGP3107downsizedVi ønsker også å koble jordbruksutvikling med fokus på hvilke matvarer som optimaliserer kostholdet for de aktuelle folkegruppene. Under- og feilernæring er et stort problem i området, og fjellindianerne er en stigmatisert folkegruppe som i liten grad får nyte godt av forskning og utvikling på feltet. Gjennom dette arbeidet er vi samtidig med på å sikre jordens matforsyning, samt tilrettelegge for kortreist mat.

Vår hjelp består av både veiledning og økonomisk støtte. Arbeidet administreres delvis av den lokale stiftelsen Rescate Ecuador, noe som minimaliserer kostnader til administrasjon. I tillegg benytter vi oss av kompetente volontører, både fra Skandinavia og lokalt, som er villig til å gi av sin tid og kunnskap.

På denne måten forsøker vi å gi bøndene kunnskap og muligheter til å brødfø seg selv i fremtiden, i stedet for å gi dem den berømte fisken.