Sultne barn lærer ikke. Et varmt måltid kan forandre et barns liv.

Så enkelt. Så betydningsfullt.

IMGP3173dsTenk deg at du er 5 år gammel. Du står opp klokken halv seks om morgenen, kler på deg og går ut i vind og kulde der en times gåtur i vanskelig terreng venter. Du ankommer skolen, og undervisningen begynner. Etter et par timer blir du så trøtt. Hodet er tungt, og kroppen slapp. Du er både tørst og sulten, og synes det er vanskelig å konsentrere deg. Du får kjeft for å ikke følge med. Merker stadig at du er i ferd med å duppe av. Ved skoledagens slutt følger en ny time med gange hjemover. Først når mamma kommer hjem og lager mat ca. klokka åtte får du spise et måltid, før du går til sengs. Denne rutinen følger du hver dag.

 

Sultne barn lærer ikke. Dette er en problemstilling man har blitt oppmerksom på i mange deler av verden. Vi har sett eksempler på u-land som har lovfestet retten til gratis skolegang. Men når barna ikke får spise, klarer de heller ikke å lære.

Et varmt måltid i skoledagen kan forandre et barns liv. Det får energi til å lære. Når det lærer, kan det fullføre skolen og senere ta utdannelse. Med utdannelse øker jobbmulighetene dramatisk, og sjansene for å komme seg ut av fattigdom er store. Vil du være med å gi et varmt måltid til barn som er så heldige at de får gå på skole, men som likevel ikke får nok energi til å lære?

Programmet drives av lokale volontører som ønsker å gjøre noe positivt i lokalsamfunnet sitt. Dette minimaliserer våre administrasjonsutgifter. Deltakerne i programmet blir plukket ut i samarbeid med skolenes personale. Eksempler på kriterier som veier tungt er alvorlig fattigdom, barn som er foreldreløse og barn som er utsatt for ulike former for omsorgssvikt. Behovet er stort, og vi klarer ikke tilby hjelp til alle som trenger det.

IMGP2719 IMGP2720

 

 

 

 

 

 

Programmet omfatter et varmt måltid, leksehjelp og personlig veiledning. Volontørene legger også vekt på å gi barna omsorg og vise dem kjærlighet, noe mange av dem ikke mottar hjemme. Frivillig helsepersonell undersøker også deres tilstand med jevne mellomrom.

Vår erfaring gjennom mange år er at denne enkle hjelpen kan få avgjørende følger i et barns liv. I stedet for drop-out etter et par års skolegang er det mange som ikke bare fullfører grunnskolen, men også videregående skole. Noen av dem har gått videre til vår stipendordning, og fullført utdannelser innen bl.a. helse- og ingeniøryrker. Flere barn forteller også om positive ringvirkninger i hjemmene sine, der de gjennom sine erfaringer får inspirere og hjelpe sine foreldre og søsken.