Scholarships

Barn av urbefolkningen i andesfjellene tilhører en marginalisert folkegruppe som i flere hundre år har vært undertrykt både økonomisk og sosialt. Den nedsettende holdningen lever i beste velgående, og medfører at det for mange unge er både umulig og utenkelig å skulle ta en utdannelse.

Gjennom vår stipendordning ønsker vi å gjøre det mulig å ta en utdannelse for ungdom som på grunn av manglende ressurser og sosial diskriminering ellers ikke vil klare det. Noen av dem har allerede blitt fanget opp av vårt matprogram fra barneskolen og slik fått mulighet til å få plass ved et universitet.

Det er i fagkretser bred enighet om at veien ut av fattigdom går gjennom utdannelse. Vi føler oss derfor trygge på at hver eneste krone som går til studiestipend til vanskeligstilt ungdom er vel anvendte penger.