Delfín y Jose Luis dsDelfín og José Luis er halvbrødre. Delfín er 5 år gammel og José Luis er 4. De bor i en landsby som heter Misquilli, en halvtimes gange fra skolen i Cajabamba, sammen med sin mor og fem brødre. Totalt er de syv søsken, og deres far har forlatt dem. Deres mor har ikke fast jobb, men hun vasker klær for noen faste kunder i et vaskeri i Cajabamba og hos privatpersoner i hjemmene deres. Hun vasker rundt 2,5 kg klær for hånd hver dag, og får betalt $1,10 pr kilo. Det vil si at hun kan tjene ca $2,75 hver dag. Dette beløpet er ikke nok til å forsørge barna hun har hjemme. Myndighetene i Ecuador regner $642,85 som det minste månedlige beløpet en gjennomsnittlig familie trenger til mat, mens moren til Delfín og Jose Luis i gjennomsnitt tjener $90 månedlig i gjennom sine oppdrag med å vaske klær.

Delfín og Jose Luis går på skole i Cajabamba fordi det ikke finnes noen skole i deres landsby. De må gå hjemmefra kl. 0650 hver dag, og bruker en halv time på å komme til skolen som starter kl. 0730.

Delfín og José Luis ble med i vårt program for henholdsvis to og ett år siden. En enkel helsesjekk med bl.a. registrering av vekt og høyde avslørte at de led av underernæring og var veldig kortvokste for alderen. De ble behandlet for tarmparasitter, og vi begynte å gi dem vitamintilskudd. Nå er de i ferd med å oppnå en normal høyde for alderen, og en jevnlig IMG_20141204_140657_363dsvektkontroll har avslørt en utvikling som viser at underernæringen er et tilbakelagt stadium. Etter å ha vært på skolen er det med iver og glede de kommer til oss for å få servert et varmt måltid. I tillegg kan de kose seg med aktiviteter som maling, tegning osv. Vi ser at disse tiltakene også er viktige fordi de gir distraksjon fra en ellers problemfylt hverdag.

Vi innser at vi ikke kan frigjøre disse barna fra alle deres bekymringer med et enkelt grep, men vet at vi kan endre deres egne forventninger til fremtiden, noe som gir dem muligheter for forandring og motivasjon til å overvinne vanskelighetene de opplever.

 

Forfatter:

AUTHOR marco

Marco Vinicio

Marco er vår lokale kontakt og administrator/daglig leder i vår samarbeidsorganisasjon Rescate Ecuador.