[su_custom_gallery source=”media: 213,214,215″ limit=”3″ link=”lightbox” width=”200″ height=”160″ title=”never”]

Som frivillig i det helseforebyggende arbeidet har jeg sett hvordan mennesker lever med smerte og sykdommer man lett kunne forebygget. Hovedproblemene rundt i bygdene vi har besøkt er mangel på helseopplysning, med manglende kunnskaper om enkle ting. En annen utfordring er at det svært sjelden finnes noe sted å henvende seg i rimelig nærhet, og mange er derfor henvist til å leve med sykdom og smerte. De som evt. besøker sykehus og helsestasjoner opplever som regel forskjellsbehandling og en nedverdigende holdning fra helsepersonellets side. Resultatet er at folk kun går til lege når de er svært syke. Det går gjerne mest utover barn og eldre, som ikke har mulighet til å avgjøre selv når de vil oppsøke hjelp.

Fokus hittil har vært å forebygge utbredte sykdommer og tilstander ved informasjon og veiledning om for eksempel ernæring og hygiene, både personlig og i hjemmet. Arbeidet blir utført ved både større møter og personlige samtaler. Vi har også et samarbeid med lokale skoler, der vi underviser og deler ut opplysningsmateriell. Overfor barn benyttes teknikker som drama, lek, dans, sang og lignende pedagogiske virkemidler. Informasjonsarbeidet blir gjerne utført sammen med enkle helsesjekker og evt. utdeling av fundamentale medikamenter. Vi deler også ut artikler for personlig hygiene, som ofte ikke er tilgjengelig i landsbyene. Det hender også at vi mottar konkrete gaver, som gir oss muligheten til å ha særlig fokus på enkelte ting. Det kan være alt fra behandling av tarmparasitter til utdeling av briller til synshemmede.

Arbeidet har foregått både på det offisielle spanske språket og indianernes eget språk, quichua, noe som har vist seg å være viktig ettersom særlig en god del av den eldre befolkningen ikke forstår spansk.

I vårt frivillige arbeid har vi forsøkt å øke livskvaliteten til menneskene som bor rundt i distriktene. Informasjonsarbeidet rundt hygiene og ernæring har vært noe av det viktigste, og vi merker at dette bærer frukter. Vi anser det derfor som svært viktig å fortsette arbeidet med informasjon og undervisning, der enkeltmennesker og samfunn lærer hvordan de kan forebygge elementære helseproblemer og sykdommer. Vi har også et ønske om å drive førstehjelpskurs slik at et nøkkelpersoner på hvert sted får grunnleggende kunnskap til dette, og samtidig utstyre hver landsby med grunnleggende førstehjelpsutstyr.

 

Forfatter:

AUTHOR Blanca

Blanca Chacaguasay

Blanca har vært mottaker av studiestipend fra Stiftelsen Progreso, og er utdannet sykepleier. Hun ønsker å gi noe videre til sitt eget lokalsamfunn, og arbeider nå som frivillig i det helseforebyggende arbeidet i regi av vår lokale samarbeidsorganisasjon Rescate Ecuador.