Øystein Sand og Marco møter representanter for ESPOCH (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo) for å diskutere fortsatt samarbeid.  Universitetets jordbruksavdeling forestår jordprøver og analyser for 6 gårder som er med i en forsøksordning.  Det gis generelle kurs og individuell veiledning hva angår jordforbedringstiltak og råd om hva som bør dyrkes.  Møtet fant sted i november 2016.